"Nanometre Bor Karbür Tozu Üretimi" Konulu SANTEZ projemiz

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi ile birlikte yürüteceğimiz "Nanometre Bor Karbür Tozu" üretimi konulu SANTEZ projemiz Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca desteklenmeye uygun bulunmuş ve proje faaliyetleri 01.04.2015 tarihi itibariyle başlatılmıştır. 

Nanometre (1 mikron altı) parçacık büyüklüğü mertebesinde üretilebilen veya bu büyüklük seviyelerine öğütülebilen bor karbür tozunun, sinter toz metalurjisi, nükleer teknoloji ve genel bilimsel araştırma alanlarında kritik uygulamaları mevcuttur. 

Desteklerinden ötürü Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teşekkür ederiz. 

Boroptik A.Ş.