Boroptik Mühendislik, Ar-ge, İmalat ve Ticaret A.Ş., 2004 yılından beri telekom sektörünün çıplak optik fiber (single ve multimode), kara ve denizaltı haberleşme, güç ve hibrid kablolar, ark-füzyon ek makinesi, multimetre, güç ölçüm ve fiber kesme cihazları ihtiyaçlarına çözüm sağlamaktadır.

Ayrıca, bor ürünleri üzerine ve optik endüstrisinde imalat, araştırma geliştirme ve ticaret faaliyetleri yürütmektedir.

Çoklu disipliner firma yapısı ve anlayışı ile ülke ekonomosi ve bilgi birikimine katkı sağlayacak yenilikçi ürünler geliştirmek faaliyet amacımızdır.

Şirketimiz endüstri üniversite işbirliğinin öneminin farkında olup gelecek için yeni ürün ve proses geliştirmeye yönelik işbirliklerine her zaman açıktır.