Bor Karbür - Siliyum Karbür

Teknik seramikler temel olarak Oksitler ve Diğerleri olarak iki gruba ayrılır.

Oksit seramikler grubuna örnek olarak Alumina, Zirkonyum Oksit verilebilir. 

Diğer teknik seramikler ise Karbürler (Bor Karbür, Silisyum Karbür, Hafnium Karbür, ...), Nitratlar (Silisyum Nitrür, Aluminyum Nitrür), Boratlar (Titanyum Diborür, Zirkonyum Diborür, Kalsiyum Hekzaborat, ...) gibi çeşitli alt gruplara ayrılırlar.

Firmamız sinterlenmiş (sintered) ve sıcak basılmış (hot-pressed) halinde ultra sert olup aynı zamanda çok hafif olan Bor Karbür üretiminde uzmanlaşmaktadır. Bor karbür, özel fırınımızda yüksek kaliteli yerli borik asit hammadesi ve çeşitli karbonlar kullanılarak kütük halinde üretilip daha sonra çeşitli yöntemlerle öğütülür, ayrıştırılır, saflaştırılarak son ürün haline dönüştürülür. 

Ayrıca silisyum karbür iri taneli olarak güvenilir tedarikçilerden temin edilir ve müşteri isteği doğrultusunda öğütülüp, ayrıştırılır.    

                                            Bor Karbür                                                                                           Silisyum Karbür