Bor Karbür

Bor karbür tozu:

-  Sıcak presleme tekniği ile kumlama hortum nozülü , su jeti kesici ağzı, savunma sanayiinde personel ve araç zırhlama plakaları gibi teknik seramik parçaların oluşturulmasında hammadde olarak,                                                                                              -Çelikhanelerde kullanılan çeşitli fırın ve potaların astar malzemesi olan Magnezya-Karbon tuğlalar için en iyi antioksidan katkı malzemesi seçeneğidir,
-  Silisyum Karbür (SiC), safir, ALON (aluminyum oksinitrat), spinel (MgAl2O4) gibi sert yüzeylerin leplenmesinde (lapping) kullanılan popüler bir abrasiftir.
-  Çok sert, zorlu yüzeylerin kumlanmasında aşındırıcı toz olarak kullanılabilir,
-  B10 izotopunca zenginleştirilmiş bor karbür tozundan imal edilen bloklar ise nötron radyasyonuna karşı kalkan görevi görür.
-  Ayrıca bor karbür tozu titanyum diborür (TiB2) üretiminde de hammadde olarak kullanılabilir.

Uygulamalar:

SERAMİK: Sinterleme ile nozül, plaka gibi teknik seramik parçaların üretimi için: (FEPA 42-1:2006) F100 ile F2000 sınıf aralağında, saflık oranı %94 ve üstünde olan toz kullanabilirsiniz. 

REFRAKTER: Refrakter uygulamalar için tipik olarak -325# (325# elek altı) ve saflık oranı %92 ve üstünde olan toz kullanabilirsiniz.

YÜZEY İŞLEME: Sert yüzeylerin leplenmesinde: (FEPA 42-1:2006) F320 ileF1200 sınıf aralığında %90 ve üstü saflıkta toz kullanabilirsiniz.

YÜZEY KUMLAMADA: (FEPA 42-1:2006) F20 ile F100 sınıf aralığında, saflık oranı %90 - %94 arasında olan toz kullanabilirsiniz.

Toz sınıflandırılması FEPA 42-1:2006 standardına uyumlu olarak gerçekleştirilir. FEPA 42-1:2006 tane büyüklüğü dağılımları Tablo 1.de gösterilmektedir.

Ayrıca 100#, 170#, 325# gibi elek altı sınıflandırma da yapılmaktadır. 

bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor      bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor

Üretim:

Tesisimizde bor karbür (B4C) üretimi büyük tonajlı talepler için endüstriyel fırınlarımızda yapılmaktadır.
Düşük miktarlı deneysel ve özel istekler için laboratuar tipi fırınınımız kullanılmaktadır.
Öğütme ve ayrıştırma işlemleri basınçlı havalı öğütücü yardımıyla otojen olarak yapılmakta, sulu sistemler ile son olarak hassas ayrıştırmaya tabi tutulmaktadır.
Öğütülüp ayrıştırılan tozların partikül boyut dağılımı deney elekleri ve lazer difraktometre cihazımız ile ölçülür ve tozlar uluslararası FEPA standartlarına göre sınıflandırılır.
Tozların kimyasal içeriği de yine kendi laboratuarımızda analiz edilir
.                                                    

bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor
Karakterizasyon Laboratuvarı Mikronizasyon Sistemi
bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor bor karbür borkarbür borkarbur bor karbur bor karpid tetra bor tetrabor boron carbide boroncarbide tetrabor
25kg Metalik Bidonlarla Paketleme 1 Tonluk Big-bag İle Paketleme